Elevenes psykiske helse i skolen Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2022
306 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205563032

Elevenes psykiske helse i skolen

Utdanning til å mestre egne liv

Med denne boka ønsker forfatterne å bidra med forskningsbasert begrunnelse for at elevenes psykiske helse angår skolen.
Pris 469,00

Fra det øyeblikket de tar sine første steg inn i skolelivet, og hver dag gjennom et trettenårig skoleløp, blir elevenes psykiske helse påvirket av erfaringene de gjør seg i skolen. Derfor hviler det et stort ansvar på skolen fordi det som skjer der har betydning for elevenes muligheter for å mestre egne liv. 

 Sentrale spørsmål som besvares i boka er:

 • Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv?

• Hva hemmer og fremmer elevenes psykiske helse i skolen?

• Hvilke satsingsområder er sentrale for å utvikle en helsefremmende skole?

Som en rød tråd i boka belyses lærernes og spesialpedagogenes profesjonsutøvelse. Hva trenger de for å realisere en helsefremmende skole? Overordnet er det et mål at boka bidrar til en tettere forbindelse mellom idealer og realiteter, politikk og pedagogikk i utdanningsfeltet.