Elevenes psykiske helse i skolen Høyoppløst bilde
Redaktører: Marit Uthus
Papirbok
Utgivelsesår: 2017
308 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205493896

Elevenes psykiske helse i skolen

Utdanning til å mestre egne liv

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer og fremmer elevenes psykiske helse i skolen?
Pris 439,00

Samtidig med at stadig flere barn og unge utvikler psykiske helseplager, øker vår forskningsbaserte kunnskap om at en god psykisk helse er viktig for trivsel, læring og utvikling i skolen. I tråd med dette gir skolemyndighetene klare signaler om at elevenes psykiske helse må få økende oppmerksomhet på alle nivå i utdanningssystemet.

Med Elevenes psykiske helse i skolen ønsker forfatterne å bidra til økt kunnskap om elevenes psykiske helse i skolen, og om skolen som en helse- og læringsfremmende arena.

 

Bloggeren Martin Johannessen: Lærerbloggen