Elevsamtalen, læringsdialog og vurdering Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2015
96 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205473423

Elevsamtalen, læringsdialog og vurdering

Hvorfor er det viktig å snakke om læring? Hvordan kan dialog fremme læring? Og hvordan kan læringsdialogen inngå i en helhetlig vurderingspraksis?
Pris 289,00

Forfatterne tar for seg dialogen som læringsfremmende faktor og viser hvordan læringsdialog i det daglige kan settes i sammenheng med prinsippene for læringsfremmende vurdering, elevsamtalen og kontakten med foresatte i et langsiktig perspektiv. Skolens personale opplever en stor dokumentasjonsbyrde, og da kan det være utfordrende å organisere de ulike elementene til en læringsfremmende helhet, slik at praksisen ikke bare utvikles til ritualiserte handlinger. I denne boken gir forfatterne deg eksempler på hvordan du kan gjøre dette.