Entusiasme for endring Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
192 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205400191

Entusiasme for endring

- En håndbok for skoleledere

Hvordan kan engasjement og legitimitet for endring skapes? Trenger du konkrete tips til hvordan endringsarbeid i skolen kan organiseres og ledes?
Pris 569,00

Dette er en håndbok for skoleledere og andre som allerede er i gang med, eller som har lyst til å bidra i endringsprosesser og utviklingsarbeid i skolen.

Boken kan leses i sin helhet, eller brukes som oppslagsverk. Rådene og eksemplene som benyttes i boken kommer delvis fra relevant forskning, men mye er også basert på mange års erfaringer fra skoleutviklingsarbeid.

Her finner du hjelp og inspirasjon til hvordan du kan definere, prøve ut, evaluere og sette i drift nødvendige endringer. I endringsprosesser støter man ofte på utfordringer. Forfatterne kommer med konkrete forslag til metoder og måter disse kan løses på.

Boken egner seg også som pensum i ulike utdanninger som fokuserer på utdanningsledelse, for eksempel rektorskolen.

Om du jobber med utdanning og ønsker forbedring, er dette boken for deg!