Etikk for pedagoger Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
180 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205525108

Etikk for pedagoger

Etikk for pedagoger gir en innføring i grunnleggende moralfilosofiske emner som pedagoger trenger for å reflektere over egen profesjonsetikk i møte med etiske utfordringer i barnehage og skole.
Pris 449,00

Bestill vurderingseksemplarer

I boka gir forfatteren en innføring i den diskursetiske tilnærmingen. Den samsvarer med læreres tradisjon for å legge vekt på profesjonens verdigrunnlag og for å møte etiske utfordringer gjennom refleksjon.

Forfatteren tar også opp forholdet mellom livssyn og etikk, og forholdet mellom menneskesyn, barnesyn og etikk.

Verdigrunnlaget i pedagogikken vies stor plass. Det gis mange eksempler på etiske utfordringer og dilemmaer i pedagogers arbeid. I boka finner du en refleksjonsmodell som kan bidra til etisk bevisstgjøring og utvikling av god dømmekraft i møte med fagets utfordringer og dilemmaer.

Boka drøfter Lærerprofesjonens etiske plattform og betydningen den har spilt og spiller for pedagogers arbeid med etikk.

Boka henvender seg til studenter i alle lærerutdanningene. Den egner seg også godt som fagbok for pedagoger som vil forbedre og fornye seg i sin profesjonsutøvelse.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
359,00