Familiepedagogikk Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 1997
365 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788241707063

Familiepedagogikk

Oppdragelsens hva, hvordan og hvorfor

Pris 755,00
Utsolgt

Boken gir en innføring i familiepedagogikk og oppdragelsesteori. Forfatterne tar utgangspunkt i en familiepedagogisk modell som ligger i bunnen for hele fremstillingen. De lar foreldrene selv få komme til orde gjennom et omfattende intervjumateriale som de har innhentet blant norske foreldre. Familiepedagogikk er primært er skrevet for alle som skal drive pedagogisk virksomhet i barnehage, skole, helse- og sosialsektoren og i andre sammenhenger der en har med barn og foreldre å gjøre.