Forskningsinformert læringsledelse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
88 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205492561

Forskningsinformert læringsledelse

Hensikten med dette heftet er å presentere og sammenfatte hva vi vet om den form for ledelse av utdannelsesinstitusjoner som fokuserer på høyest mulig læringsutbytte.
Pris 239,00

Informasjon om elever og medarbeidere og forskningsbasert kunnskap om hva som virker, er grunnlaget for at man som leder, lærer og pedagog gjør intelligente og velbegrunnede valg. 

Den forskningsinformerte lærer og leder er ikke slave av regneark, men utøver profesjonell dømmekraft. Forutsetningen for det er at man har kunnskap om hvilke pedagogiske innsatser som har størst mulighet for å virke etter hensikten, hvordan forholdene er i skolen og i den enkelte klasse, hvilke muligheter den enkelte elev skal bygge på, og hvilke utfordringer han eller hun skal håndtere. Denne kunnskapen kan ikke direkte eller mekanisk oversettes til handlinger; til det er undervisning og ledelse alt for komplekse oppgaver. Men den kan brukes til å treffe velinformerte beslutninger og til å forsikre seg om at tiltaket som ble valgt, faktisk hadde ønsket effekt. 

Denne tittelen selges kun enkeltvis.

Inngår i serien: Dette vet vi om