Karriereveiledning for individ og samfunn (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Roger Kjærgård, Peter Plant
Utgivelsesår: 2018
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205536074

Karriereveiledning for individ og samfunn (E-bok)

Karriereveiledning framstår i dag både som et politisk redskap og en individuell velferdstjeneste, og skal være et gode for samfunnet og individet.
Pris 369,00

Dette dobbelte perspektivet skaper både spenninger og muligheter for et ungt fagfelt. Selve begrepet karriere vekker også ulike assosiasjoner i befolkningen. Har alle en karriere?

Boka gir en bred tilnærming til karriereveiledning, og søker å skape refleksjon og utvikling hos leserne. Her kommer stemmer fra ulike aktører fram. Boka har tre deler:

Karriereveiledningsperspektiver og samfunnsutvikling gir innsikt om ulike spenninger og utfordringer karriereveiledning kan møte i et samfunns- og individperspektiv.

Organiseringa av karriereveiledning drøfter ulike organiseringsformer innenfor karriereveiledningsfeltet, både på system- og individnivå.

Individuelle veiledningsoverveielser løfter frem noen utvalgte perspektiver på utøvelsen av karriereveiledning i den brede forståelse av karriere.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris