Konfliktarbeid i skolen Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2015
336 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205462786

Konfliktarbeid i skolen

Med gjenopprettende tilnærming

Boken gir et solid grunnlag for å forstå hva gjenopprettende konfliktarbeid innebærer.
Pris 519,00

Den gir konkrete råd og praktiske eksempler på hvordan gjenopprettende tilnærming kan brukes i det daglige relasjonsarbeidet i klasserommet og til å håndtere små og store konflikter i skolesamfunnet. I tillegg viser den hvordan alvorlige krenkelser kan håndteres ved bruk av samme tilnærming og metoder. I appendikset bakerst i boka finnes en rekke øvelser og leker til bruk i  arbeidet med elev- og personalgruppa.

Gjenopprettende tilnærminger brer om seg i justissektoren i Norge, med bemerkelsesverdig gode resultater og bred politisk oppslutning. Boka viser hvordan en kan nyttiggjøre seg disse erfaringene i arbeidet med å sikre en skole der elever og voksne opplever trygghet og tilhørighet, mestring og mening.

Boka er skrevet for dem som arbeider i skolen, studenter i lærerutdanning, foreldre og andre som er opptatt av elevenes læringsmiljø.

Camilla Farstad og Kari Odden har i en årrekke arbeidet med å bistå elever, lærere og skoleledere i gjenopprettende konfliktarbeid. De arbeider i Utdanningsetaten i Oslo. I tillegg driver de virksomheten Klinsj AS og er meglere i Konfliktrådet.