Konstruktive hjelpesamtaler Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
300 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205494336

Konstruktive hjelpesamtaler

Mestringsfremmende perspektiver og redskaper i veiledning, rådgiving, mentoring og coaching.
Pris 589,00

Bestill vurderingseksemplar

I dagens utdannings- og arbeidsliv brukes hjelpesamtaler med store likhetstrekk – som veiledning, rådgiving, mentoring og coaching -- for å fremme personlig og profesjonell utvikling.  For at slike hjelpesamtaler skal virke etter hensikten, er det viktig at hjelperen har relevant forståelse av relasjon, kommunikasjon og læring i hjelpeprosessen. Det er også avgjørende at han eller hun har innsikt i sentrale redskaper på området.

Det har lenge vært behov for en moderne, norsk bok som tar opp disse sentrale temaene og utfordringene i hjelpesamtaler på en helhetlig og forskningsbasert måte. Cato R.P. Bjørndals bok gir slik innsikt, med vekt på et konstruktivistisk læringsperspektiv.

Boka henvender seg til alle som ønsker dypere innsikt i hvordan man kan skape konstruktive hjelpesamtaler.

Boka er også oversatt til dansk og svensk.

"Aldeles glimrende grundbog i vejledning." Les anmeldelsen på Folkeskolen.dk

"Bjørndal leverer et troverdig og velfundert bidrag til en sentral utfordring i det postmoderne samfunnet: Å fremme mer konstruktive hjelpesamtaler." Les anmeldelsen på Forebygging.no.

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
479,00