Krenkelse i skolen - mobbingens bakteppe Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
192 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205419049

Krenkelse i skolen - mobbingens bakteppe

I de siste tiårene har skoler over hele landet brukt tid, penger og ressurser på ulike programmer for å få bukt med mobbing.
Pris 535,00
Utsolgt

Lærer og rådgiver Jostein Alberti-Espenes har skrevet boken «Krenkelse i skolen – mobbingens bakteppe», han mener at antimobbeprogrammene skaper mer krenkelse og tar æren for god lærerpraksis.
I boka anbefaler Jostein Alberti-Espenes skolene å legge vekk antimobbeprogrammene og i stedet satse på den eksisterende pedagogiske kompetansen i skolene.

Alberti-Espenes lanserer krenkelse som et mer hensiktsmessig begrep for å forstå konflikter i skolen, fordi dette begrepet ivaretar elevenes egen opplevelse og gjør det enklere å forstå det sosiale samspillet og de verktøyene som fremmer og hemmer konflikter. Forfatteren viser at denne innfallsvinkelen gir rom for effektiv forebygging og håndtering.

Boka henvender seg først og fremst til lærere og studenter i lærerutdanning. Med sine gode eksempler er boka også svært nyttig for studenter som vil øke sin innsikt om praksis, og for andre som er opptatt av skolens miljø.

Se artikler & debatter her:

Aftenposten

Samfunnsviterne

VG

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
429,00