Kroppsøving i femårig lærerutdanning Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
416 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205535220

Kroppsøving i femårig lærerutdanning

skolefag, profesjonsutvikling, forskning

Å utdanne seg til kroppsøvingslærer innebærer å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse på området elevers læring og danning i kroppsøving.
Pris 399,00

Bestill vurderingseksemplarer

I lærerutdanning skal studenter, lærerutdannere og lærere være i dialog, kritisk reflektere og utfordre hverandre på det som gjelder det kroppsøvingsfaglige feltet.

Fagboken KROPPSØVING i femårig lærerutdanning har en bred og utdanningsvitenskapelig innfallsvinkel på skole- og lærerutdanningsfaget kroppsøving, med en behandling av både historiske og dagsaktuelle temaer. Boken løfter også frem ulike sider ved profesjonsutvikling og tar opp forskning i og om faget. I bokens nitten kapitler er det satt inn refleksjonsspørsmål som studenter og lærerutdannere kan benytte. Boken kan inngå som pensum i noen få emner i faget, eller fordele seg på emner som gjelder hele det femårige utdanningsløpet.

Boken retter seg mot studenter og lærerutdannere i høyere utdanning, forskere og praktiserende lærere. På grunn av bokens vide perspektiver, kan deler av boken også anvendes som pensum i fag som grenser opp til kroppsøvingsfaget, som for eksempel idrett, fysisk aktivitet, fysisk fostring, folkehelse m.m.