Læreren i etikkens motlys Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2014
224 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205464834

Læreren i etikkens motlys

Innføring i yrkesetisk tenkning og praksis

Utfordringen for læreren som profesjonell kunnskapsformidler, veileder og oppdrager består i å sette gode og varige spor etter seg!
Pris 489,00

Læreres yrkesetiske bevissthet og kompetanse utfordres både av lærestoffet som skal formidles og i samspillet med elever, foreldre og kolleger. For å oppnå den tilliten de er avhengige av, må lærerne vise at de stiller strenge krav til egen yrkesutøvelse. Forfatteren mener yrkesetisk kompetanse er en sentral del av lærernes profesjonalitet, og han drøfter hvordan denne kompetansen kan bygges opp, styrkes og opprettholdes.

Trygve Bergem gir solide faglige drøftinger. Boka er ajourført når det gjelder forskningsstatus og den siste tids endringer i skoleverket og lærerutdanningene. Denne tredje utgaven gjør rede for Utdanningsforbundets avsluttende arbeid med formuleringen av en etisk plattform for lærere.

Boka henvender seg til pedagogikk- og lærerstudenter ved universiteter og høgskoler. Den er også nyttig for praktiserende lærere som ønsker å styrke sin pedagogiske kompetanse.