Læringsprosesser Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
128 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205491816

Læringsprosesser

Dybdeforståelse, danning og kompetanse

Denne boken presenterer ulike læringsprosesser elever og studenter må møte for å kunne fungere i dagens og fremtidens samfunn.
Pris 429,00

Forfatterne er opptatt av at de først og fremst trenger omfattende kompetanse og ikke spesifikke ferdigheter. Boken lanserer et bredt kompetansebegrep. Evnen til å samarbeide, tenke kreativt, nyskapende og kritisk blir vel så viktig for utvikling av dybdeforståelse og danning som de grunnleggende ferdighetene. Forfatterne viser hvordan læringsprosesser handler om utvikling av dybdeforståelse, danning og kompetanser. Dette gjør boken til en interessant og tidsaktuell didaktikkbok.

Boken henvender seg til skoleeiere, skoleledere, lærere og studenter innenfor lærerutdanning, utdanningsledelse, pedagogikk og fagdidaktikk samt forskere.