Ledelse av endringsarbeid i barnehagen Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
220 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205446809

Ledelse av endringsarbeid i barnehagen

Med utgangspunkt i egen og andres forskning og nyere teorier drøfter forfatterne her sentrale aspekter som ledelse, samarbeid og rollen til barnehageeiere.
Pris 529,00

Videre viser de hvordan man kan omsette kunnskap om endringsarbeid til praktisk handling som kan endre eller videreutvikle praksis.

De fleste endringsarbeider gir få eller ingen resultater fordi man ikke arbeider nok med endringsprosesser når forskningsbaserte tiltak blir satt i gang. Når et forskningsbasert tiltak for utvikling av sosial kompetanse ikke gir godt resultat i en barnehage, er det sjelden tiltaket som er problemet. Manglende resultater skyldes at tiltaket ikke er implementert godt nok til å gi resultater. Uansett hvilket endringsarbeid man skal i gang med, krever det god implementering.

Boken er viktig for alle som ønsker forskningsbasert kunnskap om endringsprosesser og hvordan slik kunnskap kan omsettes i praksis. Den er relevant for ansatte i barnehager, studenter på masternivå eller videreutdanning og for forskere.