Livet som lærer Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
216 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205490864

Livet som lærer

Med utgangspunkt i intervjuer og samtaler med lærere tar forfatterne av Livet som lærer for seg noen sentrale aspekter ved læreryrket som kan gjøre det lettere å legge til rette for læring og utvikling for alle elever.
Pris 459,00

Eksempler er vurdering, relasjonsbygging, læringsledelse, tilpasset opplæring, kommunikasjon, refleksjonsarbeid, motivasjon og mangfoldskompetanse. I tillegg gir boka et godt innblikk i livet som lærer og rollemodell utenfor klasserommet, noe som også er relevant for utviklingen av en profesjonell lærerrolle. Forfatterne har lang erfaring både som lærere og som lærerutdannere.

(Sitater fra lærere)

«Det er utrolig givende å kunne bety noe for andre mennesker i en viktig alder.»

«Man skal være bevisst lærerrollen, også når man ikke er på jobb.»

«Som fersk lærer skulle jeg ønske jeg visste mer om hvordan skolen fungerte, ikke bare fag.»