Motivasjon, tro på seg selv og ros Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
84 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205495999

Motivasjon, tro på seg selv og ros

Motivasjon har avgjørende betydning for elevers læring. En av lærerens viktigste oppgaver er derfor å motivere elevene.
Pris 239,00

Det er samtidig en av de vanskeligste oppgavene læreren har, fordi motivasjon er et komplekst fenomen som påvirkes av mange faktorer. Dette heftet gir en introduksjon til hva vi vet om motivasjon i skolen, og hvordan motivasjon henger sammen med en rekke andre faktorer. Det gjelder for eksempel elevenes tro på seg selv og tilgang til læring, omfanget av og kvaliteten på rosen de får, og forventningene som stilles til dem – både av læreren og av dem selv.

I heftets siste kapittel oppsummeres viktige poeng fra den nyeste forskningen innen motivasjon i skolen og hvilke praktiske følger de har. Disse punktene kan læreren reflektere over og bruke i sin egen undervisning for å øke motivasjonen – og dermed læringen – hos sine elever.

Heftet er en del av Dette vet vi om : samlepakke 1

 

Inngår i serien: Dette vet vi om
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris