Naturfag som allmenndannelse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
520 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205535206

Naturfag som allmenndannelse

En kritisk fagdidaktikk

Naturfagene er viktige! Ikke først og fremst som et nyttefag, men som kultur- og dannelsesfag, og som grunnlag for å bli aktive og informerte medborgere i et velfungerende demokrati.
Pris 609,00
  • Hva er naturvitenskap, og hvorfor skal alle lære naturfag på skolen?
  • Hvilken betydning har naturfag som allmenndannelse i dagens skole og samfunn? 
  • Hvordan skal man forholde seg kritisk til media og interessegrupper som både bruker og misbruker forskning og vitenskap i sine forsøk på å fremme spesielle interesser?
  • Kan vi stole på vitenskapen og forskerne?

Forfatteren tar leseren med på en dannelsesreise i naturvitenskapens mange sider – en reise som går gjennom historien, filosofien, sosiologien, etikken, økonomien og politikken. Boka er først og fremst tenkt brukt i utdanning og etterutdanning av naturfaglærere, men er også myntet på alle som er interessert i et kritisk blikk på vitenskapens rolle, troverdighet og utfordringer i dagens samfunn.

Denne fjerde utgaven er grundig oppdatert, til dels nyskrevet etter fagfornyelsens læreplaner, LK20. Naturfaget i norsk skole blir presentert i en historisk sammenheng, og med sideblikk til andre land. Framstillingen fanger også opp dagens store utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling; klima- og miljøkrise, global oppvarming, pandemier, tap av naturmangfold. Det vies stor plass til å presentere vitenskapen som en universell virksomhet, med felles kultur, normer og verdier – og til å vise hvordan disse idealene i dag er under stress. Et godt, demokratisk samfunn er avhengig av folk har tillit til forskningen – og at forskerne faktisk fortjener en slik tillit.

Boka er en kritisk og engasjerende presentasjon av ulike tilnærminger for å forstå naturfagene i en bred samfunnsmessig sammenheng. Forfatteren bruker en rekke spennende eksempler og historier for å belyse temaene.

Omtaler av boka:

 Svein Sjøberg har gjennom flere tiår vært en sentral talsmann for naturfag i skolen, og ikke minst for en dypere forståelse av at naturfagene ikke bare dreier seg og utdannelse, men også allmenndannelse. En forståelse av verden og mennesker med basis i naturvitenskapelige innsikter er enda viktigere nå enn da hans fabelaktige bok «Naturfag som allmenndannelse» kom første gang i 1998. Den var til stor inspirasjon, og det er virkelig grunn til å glede seg over at en 4., oppdatert og utvidet utgave nå utgis. Dag O. Hessen, Biolog og fagforfatter

«Naturfag som allmenndannelse åpnet øynene mine for naturfagets viktige funksjon i samfunnet. Den fikk meg til å reflektere over hva jeg driver med, hvorfor jeg ville bli lærer, og hva jeg ville bruke lærergjerningen til. Boka var en bauta i mitt utdanningsløp, og har vært definerende for mye av det jeg har gjort siden.» Andreas Wahl, forskningsformidler og programleder for NRKs «Folkeopplysningen

Selv holder jeg aldri et foredrag om dannelse uten å henvise til Svein Sjøbergs utmerkede bok om naturvitenskapelig dannelse. Sjøbergs bok skulle, etter min oppfatning, ha vært obligatorisk lesing for studenter på alle fakulteter. Jeg unnlater heller aldri å si at "dannelse" i vår moderne kultur må bli svært mangelfull uten innsikt i naturvitenskap og teknologi." Trond Berg Eriksen, professor i idehistorie, Universitetet i Oslo, Morgenbladet 27.april 2012

 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris