Ordforråd hos flerspråklige barn Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
192 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205423862

Ordforråd hos flerspråklige barn

Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer

- Hvilke utfordringer møter barn som skal lære norsk som andrespråk? - Har flerspråklige barn samme ordforråd på begge språk?
Pris 619,00

-        Hvordan kartlegge barn med norsk som andrespråk?
-        Hva kan være en god pedagogisk tilrettelegging for å styrke ordforrådet?

Dette er noen av problemstillingene som blir drøftet i denne boken. Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere språk parallelt. Boken er nyttig for studenter, lærere, spesialpedagoger og andre som jobber eller skal jobbe med flerspråklige barn.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris