Pedagogisk aksjonsforskning Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2010
320 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205404939

Pedagogisk aksjonsforskning

Tilnærminger, eksempler og kunnskapsfilosofisk grunnlag

Pedagogisk aksjonsforskning handler om å utvikle læreres profesjonskunnskap gjennom systematisk, forskningsbasert utvikling av lærerpraksis.
Pris 699,00
Utsolgt

Det er en økende interesse for praksisbasert forskning i forhold til lærerprofesjonen. Bakgrunnen er relevansproblemer en møter i lærerutdanningene og i læreryrkets kunnskapsgrunnlag.

Forfatteren gir en grundig presentasjon av ulike tilnærminger til pedagogisk aksjonsforskning, med vekt på en didaktisk innfallsvinkel. Det kunnskapsfilosofiske grunnlaget i slik forskning blir inngående drøftet. Her går forfatteren inn på Habermas, Wittgenstein og Heideggers filosofi. Hiim gir en rekke eksempler fra konkrete aksjonsforskningsprosjekter, og hun relaterer dem til sentrale metodologiske prinsipper i denne typen forskning.

Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning og pedagogikk, og alle som arbeider med utdanning og forskning knyttet til lærerprofesjonen.

Les også: Etiske utfordringer i praksisnær forskning