Praksisveiledning i lærerutdanningen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2006
156 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205356030

Praksisveiledning i lærerutdanningen

En didaktisk veiledningsstrategi

Hvordan kan lærerutdanningen tilrettelegges med fokus på didaktikk? Hvordan kan pedagogikkundervisningen og undervisningen i fag - og yrkesdidaktikk ta utgangspunkt i praksisfeltet?
Pris 499,00

Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Praksisveiledning i lærerutdanningen tar opp disse spørsmålene, og viser at svarene er av avgjørende betydning for kvaliteten på lærerutdanningen. For at denne kvaliteten skal bli best mulig, tillegges praksisveilederens rolle stor betydning. En didaktisk veiledningsstrategi, basert på didaktisk relasjonstenkning, går igjen som en rød tråd i boka.