Profesjonsrettet pedagogikk Høyoppløst bilde
Redaktører:
Anne Nevøy, Lars Helle
Utgivelsesår: 2019
200 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205522596

Profesjonsrettet pedagogikk

Innspill til læreres arbeid med inkludering

Prinsippet om at skolen skal være for alle og gi alle barn og unge like muligheter for deltakelse og læring, har lange historiske røtter i Norge.
Pris 449,00

Bestill vurderingseksemplarer

I dag er prinsippet videreført i visjonen om en inkluderende skole.I denne boka ser forfatterne nærmere på hva som menes med inkludering, og hvordan idealet kan omsettes i pedagogisk praksis og dermed sette sitt preg på lærerarbeidet og skolehverdagen til barn og unge. Spørsmålene som reises er: Hvordan skape best mulig betingelser for deltakelse for alle elevene i klassen? Hvilken betydning har fellesskapet for elevenes danningsprosess? Hvordan kan ulike arbeidsformer som læringsstrategier, estetiske uttrykksformer og nærmiljøorientert undervisning bidra til deltakelse for alle elever? Hva innebærer et inkluderende skole–hjem-samarbeid? Hvordan kan arbeid med didaktikkgrupper i utdanningen øke studentenes forståelse av inkluderende opplæring?

Boken springer ut av en forskergruppe i pedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.  Kapitlene er skrevet for studenter i lærerutdanningene, lærere, skoleledere og skoleeiere og utdanningsforskere.