","name":"Skolebasert kompetanseutvikling","numberOfPages":280,"offers":{"@type":"Offer","price":"519"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205481060","inLanguage":"bm","bookEdition":"1nd Edition"}}}
Skolebasert kompetanseutvikling Høyoppløst bilde
Redaktører: Halvor Bjørnsrud
Papirbok
Utgivelsesår: 2015
280 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205481060

Skolebasert kompetanseutvikling

Organisasjonslæring for delingskultur

For tida foregår den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Alle ungdomsskoler skal gjennomføre en periode med skolebasert kompetanseutvikling.
Pris 519,00

Her er organisasjonslæring og vurdering for læring gjennomgående tema. Skoler kan velge å arbeide med praktisk og variert tilrettelegging av læring innenfor klasseledelse, lesning, skriving og regning. Det handler om å fremme både elevers og læreres læring.

Det er erfaringer fra Ungdomstrinn i utvikling forfatterne presenterer og belyser i denne boken. De viser hva som særpreger skolebasert kompetanseutvikling, og hva som skal til for å lykkes med slike forløp. Dette er ny og nyttig innsikt for skoler, universitet og høgskoler som skal inn i liknede prosesser med organisasjonslæring.

Forfatterne av denne boken deltar aktivt i satsingen og bidrar med forskningsbasert kunnskap og veiledning til ungdomsskoler. De fleste av dem er knyttet til en forskergruppe ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold der en av oppgavene er å veilede skoleledere og lærere.

Boken henvender seg til skoleeier, skoleledere, lærere, studenter i lærerutdanningene og forskere som arbeider med skolebasert kompetanseutvikling.