Skoledagens nødvendigheter Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2016
160 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205487437

Skoledagens nødvendigheter

Om å utvikle gode løsninger på de praktiske utfordringene i skolehverdagen

Boka viser hvordan lærere kan løse de praktiske sidene ved arbeidet i en klasse på en god måte.
Pris 349,00

Når disse er løst, blir det bedre flyt i undervisningen, færre avbrytelser, mer arbeidsro og mer tid til elevenes læringsarbeid. For å skape god struktur i en klasse er det viktig å planlegge strategisk og være i forkant.

Anne-Elisabeth Utklev påpeker at det aller viktigste for å lykkes som lærer, er å utvikle gode relasjoner til hver enkelt elev.

Forfatteren trekker fram en rekke spørsmål elevene erfaringsmessig alltid stiller, og hun gir forslag til hvordan en kan møte disse spørsmålene. 

Basert på lang erfaring som lærer kan Utklev presentere 

- konkrete eksempler på hvordan du kan bygge gode relasjoner til elevene

- sjekklister knyttet til praktiske situasjoner

- historier fra skolehverdagen

- handlingsalternativer til utfordringer en lærer møter

Boka henvender seg til studenter i lærerutdanningen og lærere som ønsker praktiske råd og tips om hvordan man kan skape struktur i en klasse.