Skolefravær Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
198 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205500426

Skolefravær

Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

Hvorfor unngår Silje, Klara og Kristian skolen? Hva gjør lærere, skoleledere og foreldre når elever ikke kommer på skolen?
Pris 409,00

Bestill vurderingseksemplar

Dette er temaer denne forskningsbaserte boka setter søkelyset på, gjennom å beskrive skolefravær, risikofaktorer og tiltak. Fraværsproblematikk er sammensatt, og boka gir ingen oppskrift på hvordan man løser konkrete saker. Men den skaper et felles kunnskapsgrunnlag og et utgangspunkt for refleksjon og videre arbeid med skolefravær i skolene, i samarbeid mellom skole og hjem og i støtteapparatet rundt barn og unge og deres familier. Ønsket er at boka kan være til hjelp for å få Silje, Klara og Kristian til å gå på skolen.

Boka henvender seg til studenter på master-, videre- og grunnutdanning, til forskere og ansatte i PPT. Den henvender seg også til lærerutdannere, lærere og andre som jobber med barn og unge.

Anmelderne sier

"For studenter og forskere kan denne boken være et godt utgangspunkt for læring, men vi som jobber i skolen vil derimot få størst utbytte av boken ved å bruke den aktivt som en verktøykasse. Hvis du mestrer dette – og samtidig aldri mister individet av synet – vil du være på god vei til å gjøre skolen til et bedre og tryggere sted å være." Les hele anmeldelsen på Forebygging.no

Se innholdsfortegnelsen

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
329,00