Skolen vår! Høyoppløst bilde
Redaktører:
Joakim Caspersen, Christian Wendelborg
Utgivelsesår: 2019
256 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205495975

Skolen vår!

Å oppleve tilhørighet er grunnleggende for at elevene skal kunne vokse og utvikle seg i skolen. Uten tilhørighet – ingen læring.
Pris 449,00

Bestill vurderingseksemplarer

I denne boka presenteres nyere forskning på hvordan skoler arbeider og samarbeider med eksterne systemer for at ulike grupper av elever skal oppleve tilhørighet. Forskningen i boka tar utgangspunkt i elever som har behov for særskilt tilrettelegging og får spesialundervisning, men den har også med forskning fra flereandre områder som

• mobbing og læringsmiljø
• hvordan skoler kan skape tilhørighet for elever med flerkulturell bakgrunn
• ekstra flinke elever
• lærernes utfordringer med å mestre et mangfoldig klasserom
• skolers arbeid med å kartlegge elevenes læringsmiljø

Alle bidragene i boka springer ut fra ulike forskningsmiljøer som ofte omtales samlet som «instituttsektoren», og er med på å vise fram instituttsektoren i Norge sin unike posisjon som kunnskapsgrunnlag for utviklingen av skolen. 

Med boka ønsker forfatterne å bidra til økt kunnskap om skolenes arbeid med å skape tilhørighet for ulike elevgrupper, og dermed bidra til en forskningsinformert debatt om skolers mangfoldige arbeid med tilhørighet.