Små barns hjerneutvikling Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
64 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205538801

Små barns hjerneutvikling

Hjernen lærer hele tiden. I barndommen er hjernen spesielt formbar og plastisk, og nettopp dette stiller en rekke krav til de profesjonelle voksne i barnehagen.
Pris 219,00

Denne boken undersøker det vi kan kalle de optimale interaksjonene for barnets hjerneutvikling.  Utgangspunktet er at utviklingen som foregår i tidlig barndom har avgjørende betydning for vårt generelle livsløp.

Ved å styrke bevisstheten om barns hjerneutvikling, vil den profesjonelle voksne kunne gi tilpasset og tilgjengelig omsorg som ivaretar tilknytning, kontaktskaping, forholdet mellom voksen og barn, delt oppmerksomhet og samhandling. Sist, men ikke minst, vil kunnskap om barn tidlig hjerneutvikling bidra til å skape like vilkår for utvikling på tvers av sårbarhet og bakgrunn.

Heftet er en del av Dette vet vi om barnehagen : samlepakke 2