Språkmangfold i utdanningen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
300 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205460263

Språkmangfold i utdanningen

Refleksjon over pedagogisk praksis

Hvilken språkkompetanse trenger studenter og yrkesutøvere? Hvordan legge til rette for språkutvikling?
Pris 485,00
Utsolgt

I artikkelsamlingen "Språkmangfold i utdanning ? refleksjon over pedagogisk praksis" forsøker vi å svare på disse spørsmålene. Artiklene vektlegger kritisk pedagogikk og dreier seg om temaene: pedagogikk rettet mot voksne, læringsmiljø, andrespråksinnlæring og pedagogisk utviklingsarbeid. Artiklene konkluderer med at det er nødvendig med både institusjonelle og pedagogiske tiltak for å heve studenters og arbeidstakeres språkkompetanse.

Målgruppen er yrkesutøvere som har, eller vil få, ansvar for veiledning, opplæring og undervisning i et flerspråklig og flerkulturelt studie- og arbeidsmiljø. Artikkelsamlingen er beregnet på studenter i alle typer lærerutdanning, samt de som studerer norsk som andrespråk. I tillegg vil lærere på alle nivåer, både i allmennskoleverket og ved høgskoler og universiteter ha nytte av denne boken.