Tall- og språksprell Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2010
122 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205391796

Tall- og språksprell

Denne boka viser hvordan man kan styrke barns språklige og matematiske ferdigheter gjennom engasjerende og morsomme leker.
Pris 359,00
Utsolgt

Tall- og språksprell har en god struktur og tilpasset progresjon. Dette gjør det enkelt å tilpasse aktivitetene til den barnegruppa man til enhver tid jobber med. Det metodiske opplegget er prøvd ut i mange barnehager, med svært gode resultater.

Boka presenterer det faglige grunnlaget for Tall- og språksprell. Den gir innsikt i hvordan barn utvikler seg språklig og matematisk, og viser hvordan man gjennom ulike dramapedagogiske arbeidsmåter kan gi lekene en skapende og sanselig dimensjon. Boka tar også opp hvordan bruk av spørsmål kan stimulere barns evne til undring og refleksjon.

Den faglige framstillingen tar utgangspunkt i praktiske eksempler. Dette gir leseren en helhetlig forståelse for å arbeide med Tall- og språksprell i barnehagen.