Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
140 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205473669

Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner

Tilfredsstillende læringsutbytte for alle elever

Hva innebærer inkludering i praksis? Hva er egentlig en inkluderende skole? Og hvordan kan tilpasset opplæring fremme læring for elever som strever med faglig læring?
Pris 349,00
Utsolgt

Nordahl og Overland presenterer i denne boka forskning om hva som har positiv læringseffekt, og drøfter ulike perspektiver på læringsproblemer. For å komme frem til effektive tiltak overfor elever som strever med å nå skolens læringsmål, argumenterer de for en systemteoretisk tilnærming til problemet.

Forfatterne drøfter hvordan PP-tjenesten sammen med skolen og innenfor rammene av ordinær opplæring kan bidra til å forbedre opplæringen av elever som ikke har forsvarlig utbytte av den ordinære opplæringen. De skisserer videre hva som bør være innholdet i en individuell opplæringsplan og i årsrapporten, og viser hvordan den individuelle opplæringsplanen kan bli et aktivt pedagogisk verktøy for læreren.