Tilpasset opplæring Høyoppløst bilde
Redaktører:
Sven Nilsen, Halvor Bjørnsrud
Utgivelsesår: 2008
246 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205380431

Tilpasset opplæring

- intensjoner og skoleutvikling

Boka belyser sentrale intensjoner for tilpasset opplæring, som danning, fellesskolen, elevvurdering og spesialundervisning.
Pris 589,00
Utsolgt

Her drøftes også skoleutvikling som virkemiddel for å realisere intensjonene om tilpasset opplæring. Særlig innovasjon, lærerrollen, skoleledelse og aksjonslæring vies oppmerksomhet.

Fellesskolens store dilemma i dag er å forene hensyn til enhet og forskjellighet, til fellesskap og mangfold. Skolen skal både inkludere og differensiere.
Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning, men også til dem som arbeider i eller med skolen.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
479,00