Ulikhet, fattigdom og sosiale problemer Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
96 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205521124

Ulikhet, fattigdom og sosiale problemer

Dette heftet har stor betydning for barn i utsatte posisjoner, og selv om problemene knytter seg til livet utenfor skolen, får de konsekvenser langt inn i skolen.
Pris 239,00

Derfor er det viktig at lærere, pedagoger og ledere har kunnskap om dette. Det råder mange fordommer og myter om hvordan fattigdom, sosiale problemer og ulikhet oppstår og opprettholdes, for eksempel at ?sosial arv”, ?ghettooppvekst” eller ?foreldre på sosialhjelp” på forhånd har lagt livsløpet for et barn. Relevant samfunnsvitenskapelig kunnskap kan både utrydde slike myter og fordommer som virker ødeleggende i det daglige arbeidet, og gi pedagoger og lærere en innsikt som gjør at de kan reflektere over hvordan de kan organisere skolehverdagen og tilrettelegge og gjennomføre undervisning på en slik måte at vanskeligstilte elever får bedre mulighet for å utvikle seg faglig og trives sosialt i skolen.

Denne tittelen selges kun enkeltvis.

Inngår i serien: Dette vet vi om