Undervisningspraksis Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
176 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205520899

Undervisningspraksis

Profesjonalitet i skolen

Hva innebærer det å utvikle profesjonalitet og yrkesidentitet?
Pris 419,00

Bestill vurderingseksemplarer

Hvordan kan modellen lesson study bidra til utvikling av lærerprofesjonalitet? Hvordan framstår du som en tydelig lærer? På hvilke måter kan du skape engasjement og motivasjon for læring?

Å utdanne seg til lærer er et valg om å «bli til noe», og samtidig være underveis. Lærere må stadig være underveis for å videreutvikle sin kompetanse. Grimsæth og Hallås skriver om hvordan du utvikler og forbedrer din undervisningspraksis, hvordan du stimulerer elevenes engasjement og motivasjon, blant annet ved bruk av ulike arbeids- måter og læringsarenaer, og hvordan du blir en av de engasjerte lærerne. Boken inneholder mange case fra praksisfeltet.

Boken retter seg mot studenter i lærerutdanningene, lærere, lærerutdannere og forskere.

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris