Utvikling, læring og mestring Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
320 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205521070

Utvikling, læring og mestring

En pedagogisk psykologisk innføring

Denne boken er skrevet for deg som er student i grunnskolelærerutdanningen og som tar sikte på en karriere som lærer.
Pris 519,00

Forfatteren gir oss innblikk i den historiske bakgrunnen for teorier om læring, drøfter sammenhengen mellom evner, motivasjon og mestring og viser hvordan situasjonen og det sosiale spiller inn for personlig vekst og utvikling.

Boken tar opp spørsmål som:

- hvordan skjer læring og utvikling?

- hvordan skal vi forstå evner og evnemessige forskjeller?

- hvordan skal vi forstå dybdelæring?

- hvilken betydning har tilbakemelding for læring og utvikling?

- hvilken rolle spiller læreren for elevenes tilknytning til skolen?

Gjennom intervjuer med lærere, skoleledere og forskere får vi et innblikk i aktuelle problemstillinger og utfordringene som kjennetegner norsk skole. Fokus rettes mot praksis, noe som bidrar til en kobling mellom teori og forskning på den ene siden, og undervisningsrommet på den andre. I tillegg til å fungere som en innføringsbok for studenter, vil boken være aktuell for andre som er interessert i å lære mer om hva som motiverer oss til innsats, hvordan eksamen og vurdering påvirker læreprosessen, og om hvordan omgivelsene påvirker oss og bidrar til å gjøre oss til den vi er. 

 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris