Veiledning under nye vilkår Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2011
240 sider
1. utgave
ISBN/EAN: 9788205415355

Veiledning under nye vilkår

Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker

Veiledning er prosesser der det skapende står i sentrum, både i mennesket, mellom mennesker og i organisasjoner.
Pris 529,00

Antologien diskuterer sentrale sider ved veiledning i dagens samfunn. I første del, Veiledning og møter med det uforutsette, blir leseren kjent med tema som omhandler møtet mellom veileder og den som veiledes. Veiledning og vår tid setter veiledning inn i det senmoderne samfunnets rammer, der etikk og kompetanse er sentrale områder for diskusjon. Bokas tredje del vektlegger Veiledning og kollektive prosesser, der læring i skole og barnehage som profesjoner diskuteres i ulike sammenhenger.

Boka er sentral i debatten om veileders ansvar og kompetanse i veiledning, og om den forståelse og praksis som kan tillegges veiledning både i utdanning og yrke.

Forfatterne representerer forsknings- og utdanningsmiljøer ved Høgskolen i Østfold, Universitetet i Tromsø og Stockholms Universitet. De arbeider med veiledningsrelaterte oppgaver i utdanning og yrke og har gjennom forsknings- og utviklingsprosjekt vært i nært samspill med skole- og barnehagefeltet.

Boka henvender seg til alle som har interesse for veiledning gjennom utdanning og forskning.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris