Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst Høyoppløst bilde
Redaktører:
Ursula Småland Goth
Utgivelsesår: 2016
200 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205490789

Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst

Skolens samfunnsoppdrag kan deles inn i fire dimensjoner: personlighetsdanning, allmenndanning, demokratisk danning og utdanning.
Pris 499,00

Antologien Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst belyser disse fire dimensjonene i relasjon til dagens samfunn. Forfatterne ser på yrkesopplæringen og yrkesfaglærerutdanningen fra ulike perspektiver, men alle med formål om å bidra til en skole som er inkluderende for alle elever, uavhengig av deres forutsetninger og sosiale, kulturelle og språklige bakgrunn.

- Hvordan kan yrkesutdanning ha høy faglig kvalitet med helhet og sammenheng mellom profesjonsfag, yrkesfag og praksis?

- Hvordan blir fremtidens skole i et samfunn der kunnskapsutvikling skjer i et stadig høyere tempo?

- Hvordan kan utdanningssystemet imøtekomme samfunnets, skolens og den enkelte students kompetansebehov?