Yrkesopplæring Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
184 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205521025

Yrkesopplæring

Denne boka omhandler aktuelle temaer knyttet til opplæring i yrkesfag.
Pris 449,00

Bestill vurderingseksemplarer

Boka henvender seg til fagfolk på alle nivåer i utdanningssystemet, som for eksempel yrkesfaglærere, lærerstudenter, lærere og forskere på høgskole og universitetsnivå.

De ulike kapitlene belyser blant annet mangfoldet i elevgruppen som søker seg til yrkesfagene, samhandling mellom lærere og elever, utvikling av læringsmiljø og utforming av undervisningsopplegg basert på yrkesdidaktiske prinsipper. De fleste kapitlene omhandler skoledelen av fag- og yrkesopplæringen der lærere planlegger, gjennomfører og vurderer læring og undervisning.

Boka er en fagfellevurdert vitenskapelig antologi.