Yrkespedagogiske perspektiver Høyoppløst bilde
Redaktører:
Olav Eikeland, Eva Schwencke, Hilde Hiim
Utgivelsesår: 2015
272 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205482661

Yrkespedagogiske perspektiver

Artiklene i denne boka handler om ulike perspektiver på yrkespedagogikk og yrkesutdanning. Det er lite forskning på feltet, og et stort kunnskapsbehov.
Pris 499,00

Artiklene er skrevet av forfattere med lang erfaring som forskere og lærerutdannere i yrkesfag. Forfatterne er blitt bedt om å skrive om temaer de er spesielt opptatt av. Det har medført at artiklene dekker et bredt yrkespedagogisk område som blir belyst fra forskjellige innfallsvinkler.

Felles for alle artiklene er at de tar opp viktige sammenhenger mellom kunnskapsteoretiske spørsmål og utdanning til praktiske yrker. Sammen bidrar de ulike artiklene med viktige teoretiske, praktiske og utdanningspolitiske perspektiver på yrkespedagogikk, yrkesfaglærerutdanning og yrkesutdanning.

Målgruppe for boka er forskere, lærerutdannere, studenter, lærere og andre med interesse for yrkespedagogikk og yrkesutdanning.

Det er dessverre noen trykkfeil i kapittel 10, som Trine Deichman-Sørensen har skrevet. En rettet versjon av dette kapitlet kan skrives ut fra omtalen av boka på gyldendal.no.

INNHOLD(pdf, 150,60 kB)