Barn med spesielle behov Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2007
292 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205376755

Barn med spesielle behov

Et relasjonsorientert perspektiv

Her settes fokus på den betydningen forholdet mellom omsorgsgiver og barn har for barns utvikling, og særlig for barn med spesielle behov. Forfatteren trekker linjene gjennom mer enn 40 års klinisk erfaring og internasjonal kunnskapsutvikling på området.
Pris 569,00

Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Størst oppmerksomhet vier han de senere års innsikt om hva kvalitet i samspillet og forholdet mellom voksne og barn innebærer, og den betydningen disse mellommenneskelige erfaringene har for utviklingen av barns biologiske, psykososiale og mentale potensial.
I boken presenterer Rye også erfaringer fra arbeid med å hjelpe omsorgsgivere, pedagoger og behandlere med å bidra til å skape en mest mulig meningsfull og utviklingsfremmende interaksjon, og et trygt følelsesmessig klima mellom omsorgsgiver og barn. Han understreker betydningen av tiltak i de tidlige barneår.
Boken henvender seg til førskolelærere, lærere, spesialpedagoger og andre som arbeider med barn med spesielle behov og veiledning av deres foreldre og andre omsorgsgivere. Boken er også et viktig kunnskapstilfang for studenter til disse utdanningene.