Elev og menneske Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2005
299 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205342385

Elev og menneske

Psykisk helse i skolen

Hvordan kan skolen bidra til å unngå at elever utvikler psykiske problemer og lidelser?
Pris 569,00

Nina B. J. Berg legger stor vekt på mestringsopplevelser, inkludering og trygghet, når hun skal besvare dette spørsmålet Hun belyser også hvordan skolen og lærerne kan samarbeide med skolens hjelpetjenester for å støtte elever med psykiske vansker. Hun gir også oversikt over de vanligste psykiske problemer og lidelser i ungdomsalder.
Boka henvender seg til lærere og lærerstudenter. Men elever med psykiske vansker, og deres foresatte vil ha utbytte av å lese den.