Habilitering Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2008
608 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205351936

Habilitering

Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger

Boken gir en innføring i moderne tverrfaglig habiliteringsarbeid, og inneholder bidrag fra mange ulike faggrupper med en bred tverrfaglig tilnærming.
Pris 809,00

Dette er en ny og revidert utgave av boken fra 1992. Det har skjedd mye på habiliteringsfeltet siden førsteutgaven kom ut. Hele boken er derfor skrevet på nytt. Den inneholder flere nye kapitler og har bidrag fra mange nye forfattere.
Målet med habiliteringsarbeid er å støtte og fremme sosial deltakelse, livskvalitet og en positiv utvikling på alle livsområder hos barn, ungdommer og voksne med tidlig ervervede og medfødte funksjonshemninger. Det krever en bred tverrfaglig tilnærming, og boken inneholder derfor bidrag fra mange ulike faggrupper.
Samarbeidet med familien står sentralt i moderne habiliteringsarbeid, og erfaringene til mennesker som vokser opp med habiliteringsarbeid og deres familier, har også sin plass i boken.
Habilitering retter seg mot studenter og fagpersoner fra et bredt spekter av helsefaglige, pedagogiske og sosialfaglige fagområder som arbeider for mennesker med funksjonshemning, og den vil være nyttig for mennesker med funksjonshemning og deres familier som ønsker bedre innsikt i grunnlaget for habiliteringsarbeid.