Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
288 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205550612

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge

Problematferd kommer til uttrykk på mange måter, og er et resultat av samspillet mellom individuelle kjennetegn og miljømessige påvirkninger.
Pris 429,00

Denne boka gir en grundig innføring i temaene problematferd og sosial kompetanse hos barn og unge, med en oppdatert oversikt over forebyggende og problemløsende tiltak. Boka har både et problem- og ressursperspektiv på kunnskapsbasert praksis og legger særlig vekt på tiltak som kan gjennomføres der barn hører hjemme. Det handler om tiltak som kan trappes opp i takt med problemenes alvorlighetsgrad, samtidig som de er forankret i familie- og nærmiljø.

Struktur og systematikk er fellesnevneren for mange av tiltakene, men de åpner også for at flere yrkesgrupper skal få innpass i barnehagene, skolen, og i helse- og omsorgstjenestene.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris