Tverretatlig samarbeid omkring barn Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
266 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205415379

Tverretatlig samarbeid omkring barn

En kilde til styrke og håp?

Denne boken tar for seg problemstillinger som reises når flere etater skal jobbe sammen rundt barn i utsatte livssituasjoner.
Pris 559,00
  • Hvordan kan nære tverretatlige samarbeid gi barn og foreldre hjelp og støtte i tråd med deres ønsker og behov?
  • Hva hindrer og fremmer godt tverretatlig samarbeid?
  • Hvordan kan den enkeltes kompetanse brukes til det beste for barn og foreldre?

Boken beskriver spesielt dialogens særtrekk og prinsipper. Det legges vekt på hvordan man kan utvikle og bedre egen kommunikasjonskompetanse, slik at alle i samarbeidet får brukt sin kunnskap på best mulig måte. Boken beskriver også hvordan dialog som samtaleform kan benyttes som konfliktløsningsstrategi.

Kinge gjengir foreldres historier og erfaringer fra tverretatlig samarbeid. Deres opplevelser, ønsker og behov danner utgangspunktet for refleksjon og drøfting av sentrale problemstillinger.