Utfordrende atferd i barnehagen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
96 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205473416

Utfordrende atferd i barnehagen

Barn utfordrer oss ulikt gjennom sine handlinger, sin væremåte og sine reaksjonsmåter, enten disse arter seg som utagerende eller innagerende atferd.
Pris 259,00

Ofte retter vi mer oppmerksomhet mot atferden og mindre mot årsakene og det barnet indirekte kommuniserer til oss gjennom sine handlinger. Og ofte er vi mer tiltaks- og løsningsfokusert enn fokusert på barnets behov. Vi opplever gjerne å «ha prøvd alt». I realiteten har vi som regel prøvd mye av det som ikke virker.
For å iverksette meningsfulle og virksomme tiltak må vi se tiltakene i sammenheng med barnets behov. Opplever barnet at det blir sett? Hørt? Forstått? Hjulpet?
Barns atferd har alltid en årsak. Dette boka skal hjelpe deg til å se etter, og forstå, de bakenforliggende årsakene. Og til å hele tiden huske: Barn er så mye mer enn sin utfordrende atferd.