Her er en oversikt over andre digitale produkter fra Gyldendal Akademisk:

Riktig Logo Svg Edit 2

Riktig - Eksamenstjeneste

Bok Pluss Nett Logo Svg Edit

Bok + Nett - Samlesiden for digitale tilleggsressurser