Ønsker du å holde deg oppdatert innenfor psykologi?

Psykologi - Bøker og kliniske verktøy

Vi har bøkene, testene og de kliniske verktøyene du trenger for å oppdatere deg innen psykologi. Aktuelle fagbøker om psykisk helse, psykoterapi, psykiske lidelser og relevante psykologiske tema finner du hos oss.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Om oss 

Vi formidler forskningsbasert og aktuell kunnskap om psykologi og psykisk helse til yrkesutøvere, studenter og deg som er ute etter personlig og faglig utvikling. Hos oss finner du bøker, tester, kliniske verktøy og kurs. Her kan du holde deg oppdatert på våre nyeste utgivelser og aktiviteter. Om du har en idé du vil dele med oss, ta gjerne kontakt, eller meld deg på vårt nyhetsbrev.

Aktuelt fra psykologiredaksjonen

Verdensdagen for psykisk helse

Vi markerer Verdensdagen for psykisk helse ved å rette søkelyset mot den eldre delen av befolkningen.

Psykisk helse hos mennesker over 65 år er noe det snakkes lite om og har lenge vært et nedprioritert område. Kanskje bunner det i manglende kunnskap, eller feilaktige oppfatninger? De siste årene har statusen på feltet blitt bedre og det forskes stadig mer. Visste du at eldre har like godt utbytte av samtaleterapi og psykologiske intervensjoner som yngre personer? Likevel får de ofte bare tilbud om medisiner, og eldre som gruppe er storforbrukere av psykofarmaka. Pandemien har ført til et høyere trykk av psykiske vansker særlig hos sårbare grupper, hvor aleneboende eldre er en av dem.

Boken Psykisk helse hos eldre er for deg som ønsker å oppdatere deg på kunnskap om eldres psykiske helse, om normale endringer og typiske vansker, og hva du kan gjøre for å hjelpe.

Eldre

Fagnyheter om psykologi

Kurs og arrangementer

Populære bøker

Lytt til vår podcast om psykisk helse

Har du en prosjektidé?

Vi er alltid interessert i ideer til nye prosjekter, enten det er en bok eller en annen form for fagformidling. Vår målgruppe er hovedsakelig psykologer og andre ansatte innen psykisk helse, men vi gir også ut faglitteratur for studenter og enkelte titler rettet mot en bredere målgruppe.
Se gjerne våre tidligere utgivelser for å få et inntrykk av vår profil.

Før du kontakter oss bør du ha tenkt gjennom hva du ønsker å formidle, hvilken målgruppe du henvender deg mot (ansatte i psykisk helsevern, psykologstudenter, etc.), og hvorfor nettopp du er en egnet avsender. Skriv noen ord om prosjektet ditt og en tekstprøve og send det til psykiskhelse@gyldendal.no

Qudos

Spørsmål? Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Beate Molander

Markedsansvarlig
Psykisk helse, Qudos og SHB

Ida Stendahl

Forlagsredaktør
Psykologi

Kjersti Bergersen

Forlagsredaktør
Psykologi

Nye utgivelser innen psykologi