Konflikt og konfliktforståelse 2. utgave Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
223 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205471986

Konflikt og konfliktforståelse 2. utgave

for helse- og sosialarbeidere

Konflikter hører menneskelivet til, de er både nødvendige og uunngåelige
Pris 509,00

For at helse- og sosialsektoren skal kunne løse sine oppgaver, kreves det et omfattende og nært samarbeid. Men jo større samarbeidsbehovet er, dess større er konfliktpotensialet. Hverdagen til helse- og sosialarbeidere er derfor også å måtte forholde seg til konflikter og konfliktløsning.

Konflikter hører menneskelivet til, de er både nødvendige og uunngåelige:

  • nødvendige fordi pasienter og pårørende har rett til medbestemmelse; fordi ulik fagkunnskap gir ulike løsninger; fordi politikere og andre må prioritere ressursbruken
  • uunngåelige fordi vi har vilje og evne til å kjempe for det vi tror på, enten dette er grunnet i våre verdier, pasientenes rettigheter, våre arbeidsforhold eller vår fagkunnskap

 I denne andre utgaven av boken gir forfatteren en oppdatert fremstilling av hvordan konfliktforståelse er en forutsetning for god konflikthåndtering.