Kroppen i psykoterapi Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2016
204 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205497344

Kroppen i psykoterapi

For å gi god behandling til et menneske med psykiske helseplager, må man se hele mennesket.
Pris 469,00

Innen psykoterapi har det i liten grad vært tradisjon for å inkludere pasientens kropp i vurdering og behandling. Denne dualismen mellom kropp og sinn er kunstig. Mennesket består ikke av to systemer, men er en helhet.

Forfatterne av denne boka tilnærmer seg kroppens plass i psykoterapi fra ulike vinkler, og stiller spørsmål som:

- Hvordan kommer vonde følelser til uttrykk gjennom kroppen?

- Hva skjer med kroppen i terapi?

- Hvordan kan man invitere pasientene inn i dialog omkring egen kropp?

I denne boka deler ti fagpersoner og to som har egne sykdomserfaringer sin kunnskap og sine refleksjoner omkring kroppens plass i psykoterapien.

Les omtale av Kroppen i psykoterapi i Fysioterapeuten.