Psykodynamisk terapi for barn Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
368 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205538016

Psykodynamisk terapi for barn

Når et barn strever psykisk, påvirker det livet på skolen, i det sosiale og hjemme. Barnets vansker kan fremstå som uforståelige for de voksne rundt barnet, og det kan være utfordrende for dem å forstå hvordan de kan hjelpe.
Pris 499,00

Den psykodynamiske tradisjonen favner mange retninger innen psykologisk tenkning og gir tilgang til et bredt utvalg forståelsesmodeller så vel som et rikt klinisk språk. Psykodynamisk terapi kan derfor være til stor hjelp for å kartlegge barnets ressurser, og for å forstå hvordan vanskene har utviklet seg og hva som bidrar til å vedlikeholde dem. Gjennom psykodynamisk terapi kan man finne ulike veier til endring sammen med barnet og dets omgivelser.

Denne boken gir en kunnskapsbasert og praksisnær innføring i hvordan du ved hjelp av den psykodynamiske modellen kan skreddersy et helhetlig behandlingsopplegg til barn med psykiske vansker og deres familier. Gjennom fjorten kapitler presenteres ulike elementer som kan kombineres ut fra det enkelte barnets behov, og de mange eksemplene gir et innblikk i hvordan dette kan gjøres i praksis.