Barnet og dets relasjonelle miljø Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
288 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205472334

Barnet og dets relasjonelle miljø

Om tilknytningsbasert undersøkelsesmetodikk

Hvordan kan vi belyse og forstå det konkrete barnets utviklingsprosess? Og hvordan kan vi gjenkjenne risikofaktorer for å forstå skjevutvikling?
Pris 569,00

Barnets utvikling formes både av risikofaktorer og beskyttende faktorer. Kombinasjonen av disse faktorenes innvirkning på utviklingsprosessen har betydning for om det oppstår en psykisk forstyrrelse.

Barnet og dets relasjonelle miljø er en bruksbok om den barnepsykologiske undersøkelsen ut fra en tilknytningsbasert, utviklingspsykopatologisk og neuroaffektiv modell. Boken presenterer en rekke tilknytningsbaserte vurderingsmetoder som kan belyse barnets tilknytning, foreldrenes indre representasjoner og mentaliseringsevne, samt kvaliteten av det relasjonelle miljøet i samspillet mellom foreldre og barn.

Boken består av tre deler, hvor del I er teoretisk, del II presenterer åtte ulike metoder og del III gir en kasusformulering.